bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr V/1/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wprowadznia zmian w Statucie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:54:14.
 Uchwała Nr V/2/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyznaczenia delegata Związku Gmin "Radomka" na kadencję 2005-2009

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:55:02.
 Uchwała Nr V/3/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:58:27.
 Uchwała Nr V/4/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 13:01:03.
 Uchwała Nr V/5/2007 z dnia 22.01.2007 r. w sprawie programu współpracy gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 13:01:49.
 Uchwała Nr VI/6/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-06 08:28:00 | Data modyfikacji: 2007-03-06 08:30:29.
 Uchwała Nr VI/7/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-06 08:38:45 | Data modyfikacji: 2007-03-06 08:39:53.
 Uchwała Nr VI/8/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie udzielenia pomocy dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-06 08:39:24 | Data modyfikacji: 2007-03-06 08:40:05.
 Uchwała Nr VI/9/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-06 08:41:19 | Data modyfikacji: 2007-03-06 08:41:33.
 Uchwała Nr VI/10/2007 z dnia 02.03.2007 w sprawie diety dla Radnych Gminy Jedlińsk i ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-06 08:42:23.
 Uchwała nr VII/11/2007 w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:35:32.
 Uchwała nr VII/12/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:36:36.
 Uchwała nr VII/13/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:38:00.
 Uchwała nr VII/14/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:50:26.
 Uchwała nr VII/15/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:52:25.
 Uchwała nr VII/16/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:53:20.
 Uchwała nr VII/17/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:55:47.
 Załącznik do uchwały nr VII/17/2007

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-10 08:56:15.
 Uchwała Nr VIII/18/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 09:36:19.
 Załącznik do uchwały nr VIII/18/2007

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 09:40:08.
 Uchwała Nr VIII/19/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/14/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 10:02:22.
 Uchwała Nr VIII/20/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 10:03:09.
 Uchwała Nr VIII/21/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 10:03:31.
 Uchwała Nr VIII/22/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 10:12:53.
 Uchwała Nr VIII/23/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jedlanka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 10:16:59.
 Załącznik do uchwały nr VIII/23/2007 z dnia 26.04.2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-15 07:58:53 | Data modyfikacji: 2007-06-15 08:07:51.
 Uchwała Nr VIII/24/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie udostępnienia obiektu boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli mieszkańcom gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:04:51.
 Uchwała Nr VIII/25/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk na okres powyżej 3 lat

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:06:11.
 Uchwała Nr VIII/26/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat do Zarządu nieruchomością komunalną Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:07:01.
 Uchwała Nr VIII/27/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:07:37.
 Uchwała Nr VIII/28/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-11 14:08:23.
 Uchwała Nr IX/29/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Wójewództwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:39:09.
 Uchwała Nr IX/30/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:39:58.
 Uchwała Nr IX/31/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:40:45.
 Uchwała Nr IX/32/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:42:23.
 Uchwała Nr IX/33/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie górnych stawej opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:43:47.
 Uchwała Nr IX/34/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:44:11 | Data modyfikacji: 2007-06-26 14:55:59.
 Uchwała Nr IX/35/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:44:43.
 Uchwała Nr IX/36/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:45:21.
 Uchwała Nr IX/37/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:46:19.
 Uchwała Nr IX/38/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:47:38.
 Uchwała Nr IX/39/2007 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-26 14:48:29.
 Uchwała Nr X/40/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:49:22.
 Uchwała Nr X/41/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zasad gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:50:02.
 Uchwała Nr X/42/2007 z dnia 28.06.2007 r. o udzieleni pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:51:29.
 Uchwała Nr X/43/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymian godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół w gminie oraz zasad zatrudniania nauczycieli logopedów i pedagogów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:53:16.
 Uchwała Nr XI/44/2007 z dnia 12.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:54:06.
 Uchwała Nr XI/45/2007 z dnia 12.07.2007 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:54:49.
 Uchwała Nr XI/46/2007 z dnia 12.07.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-27 08:56:37.
 Uchwała Nr XII/47/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:09:44.
 Uchwała Nr XII/48/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:10:55.
 Uchwała Nr XII/49/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie przyznania osobom znajdujacym się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:14:49 | Data modyfikacji: 2007-09-26 09:20:53.
 Uchwała Nr XII/50/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:16:36.
 Uchwała Nr XII/51/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:18:21.
 Uchwała Nr XII/52/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:19:31.
 Uchwała Nr XII/53/2007 z dnia 14.09.2007 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-26 09:20:20.
 Uchwała Nr XIII/54/2007 z dnia 05.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-24 08:31:36.
 Uchwała Nr XIII/55/2007 z dnia 05.10.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-10-24 08:32:46.
 Uchwała Nr XIV/56/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:33:57.
 Uchwała Nr XIV/57/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu na kadencję 2008-2011

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:35:28.
 Uchwała Nr XIV/58/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wezwania Sekretarza Gminy do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:36:36.
 Uchwała Nr XIV/59/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:37:22.
 Uchwała Nr XV/56/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:38:13.
 Uchwała Nr XV/572007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:38:56.
 Uchwała Nr XV/62/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:39:41.
 Uchwała Nr XV/63/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:40:52.
 Uchwała Nr XV/64/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach rolnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:41:05 | Data modyfikacji: 2007-12-10 10:42:27.
 Uchwała Nr XV/65/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:43:19.
 Uchwała Nr XV/66/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:51:16.
 Uchwała Nr XV/67/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Jedlińsku wraz ze świetlicami w Jedlińsku, Lisowie, Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:54:19.
 Uchwała Nr XV/68/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrywanie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:55:32.
 Uchwała Nr XV/69/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-10 10:56:25.
 Uchwała nr XVI/70/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-14 14:09:15.
 Uchwała Nr XVI/71/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/38/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk dla obszaru zlokalizowanego w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:08:08.
 Uchwała Nr XVI/72/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk dla obszaru zlokalizowanego w miejcowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:11:54 | Data modyfikacji: 2008-01-11 09:16:03.
 Uchwała Nr XVI/73/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:18:19.
 Uchwała Nr XVI/74/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodziną w Gminie Jedlińsk na lata 2007-2013

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:21:19.
 Uchwała Nr XVI/75/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jedlińsk z orgranizacjami pozarządowymi na rok 2008

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:23:57.
 Uchwała Nr XVI/76/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie nadania imienia oraz pełnej nazwy dla Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:25:47.
 Uchwała Nr XVI/77/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:26:27.
 Uchwała Nr XVI/78/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:27:23.
 Uchwała Nr XVI/79/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lolali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:30:32.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2008-01-11 09:30:32
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl