bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXXV/1/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:56:30.
 Uchwała Nr XXXVI/2/2006 z dnia 14.02.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:38:46.
 Uchwała Nr XXXVI/3/2006 z dnia 14.02.2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyzjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:39:22.
 Uchwała Nr XXXVI/4/2006 z dnia 14.02.2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2013

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:41:26.
 Uchwała Nr XXXVI/5/2006 z dnia 14.02.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:42:17 | Data modyfikacji: 2006-03-16 09:45:37.
 Uchwała Nr XXXVI/6/2006 z dnia 14.02.2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Jedlińsk w sprawie przyłączenia obszaru sołectwa Bartodzieje do dotychczasowego obszaru gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-03-16 09:43:36 | Data modyfikacji: 2006-03-16 09:46:47.
 Uchwała Nr XXXVII/7/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:37:08.
 Uchwała Nr XXXVII/8/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:37:51.
 Uchwała Nr XXXVII/9/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:38:27.
 Uchwała Nr XXXVII/10/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrywania w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:39:54.
 Uchwała Nr XXXVII/11/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:41:02.
 Uchwała Nr XXXVII/12/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie sprzedży mienia (środka trwałego)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:41:42.
 Uchwała Nr XXXVII/13/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:42:30.
 Uchwała Nr XXXVII/14/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jankowice

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:43:03 | Data modyfikacji: 2006-04-18 12:45:03.
 Uchwała Nr XXXVII/15/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie udostępnienia obiektu boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku mieszkańcom gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-04-18 12:44:11.
 Uchwała Nr XXXVIII/16/2006 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2005 r.oraz udzielenia Wójtowi absolutorium

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-05-29 14:09:05 | Data modyfikacji: 2006-08-22 12:56:51.
 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/16/2066 z dnia 27.04.2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-05-29 14:10:26 | Data modyfikacji: 2006-05-29 14:12:59.
 Uchwała Nr XXXVIII/17/2006 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-05-29 14:27:12 | Data modyfikacji: 2006-05-29 14:46:09.
 Uchwała Nr XXXVIII/18/2006 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale Gminy na obowdy głosowania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-05-29 14:45:15.
 Uchwała Nr XXXVIII/19/2006 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-05-29 14:46:37.
 Uchwała Nr XXXIX/20/2006 z dnia 13.06.2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:13:00.
 Uchwała Nr XXXIX/21/2006 z dnia 13.06.2006 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:14:49.
 Uchwała Nr XL/22/2006 z dnia 17.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:20:36.
 Uchwała Nr XL/23/2006 z dnia 17.07.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:23:43.
 Uchwała Nr XL/24/2006 z dnia 17.07.2006 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:24:37.
 Uchwała Nr XL/25/2006 z dnia 17.07.2006 r.w sprawie ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:25:56.
 Uchwała Nr XL/26/2006 z dnia 17.07.2006 r.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:27:10.
 Uchwała Nr XL/27/2006 z dnia 17.07.2006 r.w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-28 09:28:09 | Data modyfikacji: 2006-08-28 09:28:53.
 Uchwała Nr XL/28/2006 z dnia 17.07.2006 r.w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wierzchowiny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-18 11:46:42.
 Uchwała Nr XLI/29/2006 z dnia 28.09.2006 r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I pórocze...

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-19 12:08:54.
 Uchwała Nr XLI/30/2006 z dnia 28.09.2006 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-19 12:10:11.
 Uchwała Nr XLI/31/2006 z dnia 28.09.2006 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-19 12:10:43.
 Uchwała Nr XLI/32/2006 z dnia 28.09.2006 r.w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-19 12:11:27.
 Uchwała Nr XLI/33/2006 z dnia 28.09.2006 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-19 12:12:23.
 Uchwała Nr XLII/34/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:32:51.
 Uchwała Nr XLII/35/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:33:43.
 Uchwała Nr XLII/36/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:34:18.
 Uchwała Nr XLII/37/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:34:40 | Data modyfikacji: 2006-11-29 14:36:04.
 Uchwała Nr XLIII/38/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:35:31.
 Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu z wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy wraz z załącznikiem nr 1

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:46:24.
 Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:47:20.
 Uchwała Nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na wieceprzewodniczących Rady Gminy wraz z załącznikiem nr 1

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:48:30.
 Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:49:12.
 Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:50:16.
 Uchwała Nr I/6/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:51:11.
 Uchwała Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:51:45.
 Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-02 12:53:27 | Data modyfikacji: 2007-01-02 12:53:49.
 Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-02 12:55:36.
 Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-12-13 10:52:40.
 Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-12-13 10:53:34.
 Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-12-13 10:55:04.
 Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-02 13:08:53 | Data modyfikacji: 2007-02-13 12:32:13.
 Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 11.12.2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-02 13:16:23 | Data modyfikacji: 2007-02-13 12:32:32.
 Uchwała Nr III/15/2006 w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-12-13 11:11:34.
 Uchwała Nr IV/16/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:39:10.
 Uchwała Nr IV/17/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:40:17.
 Uchwała Nr IV/18/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:41:24.
 Uchwała Nr IV/19/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:42:08.
 Uchwała Nr IV/20/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:48:45.
 Uchwała Nr IV/21/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:49:53.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2007-02-13 12:49:53
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl