bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Budżet strona główna 

Budżet Gminy Jedlińsk na 2021 rok

Uchwała nr XXVII/91/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:43:00 | Data modyfikacji: 2021-12-20 11:43:30.

Budżet Gminy Jedlińsk na 2020 rok

Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:40:25.

Budżet gminy Jedlińsk na 2019 rok

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:53:52.

Budżet gminy Jedlińsk na 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Uchwała Nr Ra.111.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Jedlińsk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu

Uchwała Nr Ra.111.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:47:35 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:48:31.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 07:41:30.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2016 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:48:46.

Budżet Gminy Jedlińsk na 2015 rok

Uchwała nr Ra.477.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015.

Uchwała nr Ra.478.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2

Uchwała nr Ra.52.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Uchwała nr Ra.142.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwitnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:23:08 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:53:23.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 12:41:54.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:20:03.
 Opinie dot. budżety gminy Jedlińsk na 2013 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-31 14:59:31 | Data modyfikacji: 2013-05-24 12:08:16.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-16 12:58:12.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:22:58.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:10:02.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2009 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:22:39.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2008 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-14 13:48:07 | Data modyfikacji: 2008-02-14 13:53:28.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-27 10:39:38 | Data modyfikacji: 2007-02-27 10:41:32.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2006 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-22 12:52:55.
 Budżet Gminy Jedlińsk na 2005 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-22 12:51:52.
 Budżet Gminy Jedlińsk 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 15:12:06 | Data modyfikacji: 2007-02-27 10:40:54.
 Załącznik nr 9 do budżetu 2004

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:16:36 | Data modyfikacji: 2004-10-06 11:52:57.
 Budżet Gminy Jedlińsk 2004

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:14:47 | Data modyfikacji: 2007-02-27 10:41:07.
Data wprowadzenia: 2004-03-09 09:14:47
Data modyfikacji: 2007-02-27 10:41:07
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl