bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Dla przedsiębiorców strona główna 
 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2018-06-05 10:39:46 | Data modyfikacji: 2018-06-05 10:44:14.
 Wzór zerowego sprawozdania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:14:54.
 Wzór półrocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2016-08-02 15:12:27.
 Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-07-11 12:12:22.
 Informacja dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-27 09:19:20 | Data modyfikacji: 2018-06-05 08:51:37.
 Oświadczenie do wniosku o uzyskanie zezwolenia

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 13:31:21.
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 13:29:57 | Data modyfikacji: 2018-06-05 08:52:45.
 Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:47:11 | Data modyfikacji: 2018-06-05 10:44:05.
 Oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:46:40 | Data modyfikacji: 2018-06-05 10:34:52.
 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:45:33 | Data modyfikacji: 2018-06-05 10:37:13.
Data wprowadzenia: 2012-06-11 09:45:33
Data modyfikacji: 2018-06-05 10:37:13
Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl