bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XXXVIII/57/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:04:16.
 Uchwała Nr XXXVIII/56/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:03:33.
 Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:49:54.
 Uchwała Nr XXXVII/54/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:49:10.
 Uchwała Nr XXXVII/53/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:48:18.
 Uchwała Nr XXXVII/52/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:47:54.
 Uchwała Nr XXXVII/51/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:36:31.
 Uchwała Nr XXXVI/50/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:35:27.
 Uchwała Nr XXXVI/49/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:34:05.
 Uchwała Nr XXXV/48/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:51:33.
 Uchwała Nr XXXV/47/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:50:30.
 Uchwała Nr XXXV/46/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:48:31.
 Uchwała Nr XXXV/45/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:47:41.
 Uchwała Nr XXXV/44/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:45:26.
 Uchwała Nr XXXIV/43/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:44:20.
 Uchwała Nr XXXIV/42/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-14 07:42:54.
 Uchwała Nr XXXIII/41/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:19:52.
 Uchwała Nr XXXIII/40/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:58:57.
 Uchwała Nr XXXII/39/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:04:40.
 Uchwała Nr XXXII/38/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Jedlińsk oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:03:02.
 Uchwała Nr XXXII/37/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Lisów oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:02:21.
 Uchwała Nr XXXII/36/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Mokrosęk oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:01:15.
 Uchwała Nr XXXII/35/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 6 października 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-14 13:00:15.
 Uchwała Nr XXXI/34/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:39:34.
 Uchwała Nr XXXI/33/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:38:17.
 Uchwała Nr XXXI/32/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:37:25.
 Uchwała Nr XXXI/31/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:36:41.
 Uchwała Nr XXX/30/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:35:43.
 Uchwała Nr XXX/29/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:34:59.
 Uchwała Nr XXX/28/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:34:18.
 Uchwała Nr XXX/27/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:33:12.
 Uchwała Nr XXX/26/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:32:01.
 Uchwała Nr XXX/25/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:31:19.
 Uchwała Nr XXX/24/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:30:38.
 Uchwała Nr XXX/23/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-14 09:29:54.
 Uchwała Nr XXIX/22/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:02:45.
 Uchwała Nr XXIX/21/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:00:58.
 Uchwała Nr XXIX/20/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:00:22.
 Uchwała Nr XXIX/19/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:59:32.
 Uchwała Nr XXIX/18/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:58:53.
 Uchwała Nr XXIX/17/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:58:16.
 Uchwała Nr XXIX/16/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:57:34.
 Uchwała Nr XXIX/15/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:56:54.
 Uchwała Nr XXIX/14/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:55:13.
 Uchwała Nr XXIX/13/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących rady

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:54:54.
 Uchwała Nr XXIX/12/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego rady

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:52:44.
 Uchwała Nr XXVIII/11/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:54:21.
 Uchwała Nr XXVIII/10/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:53:40.
 Uchwała Nr XXVIII/9/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:53:03.
 Uchwała Nr XVIII/8/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:52:18 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:03:47.
 Uchwała Nr XXVIII/7/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:51:15.
 Uchwała Nr XXVIII/6/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-02 07:50:29.
 Uchwała Nr XXVII/5/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jedlińsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:20:17.
 Uchwała Nr XXVII/4/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2017

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:19:23.
 Uchwała Nr XXVII/3/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku i nadania statutu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:18:43 | Data modyfikacji: 2017-03-16 07:41:33.
 Uchwała Nr XXVII/2/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:17:05.
 Uchwała Nr XXVII/1/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:16:07.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2017-02-20 09:16:07
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl