bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała nr XXIV/1/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:05:24.
 Uchwała nr XXIV/2/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:07:26.
 Uchwała nr XXIV/3/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:08:35.
 Uchwała nr XXIV/5/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:10:59.
 Uchwała nr XXIV/6/2005 z dnia 28.02.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jedlanka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:13:24.
 Uchwała nr XXV/7/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:14:54.
 Uchwała nr XXV/8/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:15:40.
 Uchwała nr XXV/10/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:17:09.
 Uchwała nr XXV/11/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie uchwalenia prowizji dla sołtysów za zainkasowaną gotówkę przy odbiorze podatków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:18:10.
 Uchwała nr XXV/12/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie dalszego funkcjonowania ZSP w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:18:51.
 Uchwała nr XXV/13/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie dalszego funkcjonowania ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:19:29.
 Uchwała nr XXV/14/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:20:08.
 Uchwała nr XXV/15/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-04-13 09:20:42.
 Uchwała Nr XXVI/16/2005 z dnia 28.04.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:02:49.
 Załącznik do Uchwały Nr XXVI/16/2005

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:10:05 | Data modyfikacji: 2010-05-20 10:35:51.
 Uchwała Nr XXVI/17/2005 z dnia 28.04.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:04:52 | Data modyfikacji: 2005-06-17 09:05:15.
 Uchwała Nr XXVI/18/2005 z dnia 28.04.05 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:06:58 | Data modyfikacji: 2005-06-17 09:10:54.
 Uchwała Nr XXVI/19/2005 z dnia 28.04.2005 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:12:22.
 Uchwała Nr XXVII/20/2005 z dnia 03.06.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:13:09 | Data modyfikacji: 2005-06-17 09:14:57.
 Uchawła Nr XXVII /21/2005 dnia 03.06.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-06-17 09:14:11 | Data modyfikacji: 2005-10-03 10:18:46.
 Uchawła Nr XXVIII/22/2005 dnia 28.06.2005 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:18:30.
 Uchwała Nr XXIX/23/2005 z dnia 11.08.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:20:46.
 Uchwała Nr XXIX/24/2005 z dnia 11.08.2005 w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:21:27 | Data modyfikacji: 2005-10-03 10:23:46.
 Uchwała Nr XXX/25/2005 z dnia 22.09.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:22:03 | Data modyfikacji: 2005-10-03 10:25:48.
 Uchwała Nr XXX/26/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:23:18 | Data modyfikacji: 2005-10-03 10:25:28.
 Uchwała Nr XXX/27/2005 z dnia 22.09.2005 w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:25:07.
 Uchwała Nr XXX/28/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:27:54 | Data modyfikacji: 2005-10-03 10:29:40.
 Uchwała Nr XXX/29/2005 z dnia 22.09.2005 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-10-03 10:28:54.
 Uchwała Nr XXXI/30/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 08:55:14.
 Uchwała Nr XXXI/31/2005 z dnia 03.11.2005 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlińsk na lata 2004-2013

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 08:57:00 | Data modyfikacji: 2005-11-29 08:58:33.
 Uchwała Nr XXXI/32/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie Statutu Zakładu Budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 08:59:31.
 Uchwała Nr XXXI/33/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 09:00:23.
 Uchwała Nr XXXI/34/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 09:00:58.
 Uchwała Nr XXXI/35/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie sprzdaży lub wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-11-29 09:01:39.
 Uchwała nr XXXII/36/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:14:13.
 Uchwała nr XXXII/37/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:14:47.
 Uchwała nr XXXII/38/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2006 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:15:42.
 Uchwała nr XXXII/39/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:16:08.
 Uchwała nr XXXII/40/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie podatku od posiadania psów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:16:29.
 Uchwała nr XXXII/41/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:17:11.
 Uchwała nr XXXII/42/2005 z dnia 05.12.2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 11:58:02 | Data modyfikacji: 2006-02-01 12:00:33.
 Załącznik do uchwały Nr XXXII/42/2005 z dnia 05.12.2005r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2005-12-08 09:18:58.
 Uchwała Nr XXXIII/43/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 9 (Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:24:17.
 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/43/2005

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:30:51.
 Uchwała Nr XXXIV/44/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:38:58.
 Uchwała Nr XXXIV/45/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:40:00 | Data modyfikacji: 2006-02-01 12:43:04.
 Uchwała Nr XXXIV/46/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wynagradzania nauczycieli...

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:42:00 | Data modyfikacji: 2006-02-01 12:42:50.
 Uchwała Nr XXXIV/47/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:48:38.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2006-02-01 12:48:38
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl