bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Ogłoszenia o zawarciu umowy i udzieleniu zamówienia z wolnej ręki strona główna 

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej ogłoszenie o zawarciu umowy.
Informacja ta dotyczy niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych w których nie występuje obowiązek publikowania ogłoszeń o wszczęciu postępowania tzn.:
1. Negocjacje bez ogłoszenia
2. Zapytanie o cenę
3. Zamówienie z wolnej ręki
4. Ogłoszenia o zawarciu umów zamieszczane są w niniejszym dziale

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-11-21 09:35:48.

Zobacz:
 2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 09:35:48
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl