bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jedlińsku, w skład którego wchodzą:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku
b) Publiczne Przedszkole w Jedlińsku
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wsoli, w skład którego wchodzą:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza we Wsoli
b) Publiczne Przedszkole we Wsoli
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
9. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku
11. Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
13. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-01 13:02:45 | Data modyfikacji: 2017-09-01 14:07:16.
Data wprowadzenia: 2003-07-01 13:02:45
Data modyfikacji: 2017-09-01 14:07:16
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl