bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Sprawdź stan sprawDziennik UstawInstrukcja obsługiSkrzynka Podawcza 2 strona główna 
Urzędu Gminy w Jedlińsku - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 -dalej KPA)
jedlinsk@poczta.org.pl
Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. W pozostałych przypadakch Urząd może traktować wnioski w trybie Art 39 index 1 par. 1 KPA, lub pozostawiać je bez odpowiedzi.  

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:09:51.
Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:09:51
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl