bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 strona główna 
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-25 09:13:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-22 10:53:38 | Data modyfikacji: 2014-04-23 08:05:29.
 Informacja o składzie i siedzibie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 11 w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:32:13.
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:39:09.
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:27:12.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:26:04.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:25:12.
 Uchwała Nr XVI/35/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:03:59.
Wybory do Parlamentu Europejskiego - strona główna Państwowej Komisji Wyborczej 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:02:13.
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:56:41.
 Informacja wójta gminy Jedlińsk o wyznaczonych miejscach do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-27 14:39:30 | Data modyfikacji: 2014-03-27 14:48:53.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-27 14:28:18.
Data wprowadzenia: 2014-03-27 14:28:18
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl