bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 UCHWAŁA NR IV/15/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:14:05.
 UCHWAŁA Nr IV/14/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:13:30.
 Uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Jedlińsk na kadencję 2014-2018

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:09:37.
 Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:09:00.
 UCHWAŁA Nr IV/11/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:08:15 | Data modyfikacji: 2015-01-22 16:17:27.
 UCHWAŁA Nr IV/10/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:07:08 | Data modyfikacji: 2015-01-22 16:18:28.
 UCHWAŁA Nr IV/9/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:06:35 | Data modyfikacji: 2015-01-22 16:19:53.
 UCHWAŁA Nr III/8/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:06:05.
 UCHWAŁA Nr II/7/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:05:21.
 UCHWAŁA Nr II/6/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:27:19.
 UCHWAŁA Nr II/5/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:21:11.
 UCHWAŁA Nr II/4/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. W sprawie: składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:18:31.
 UCHWAŁA Nr II/3/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. W sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:17:51.
 UCHWAŁA Nr II/2/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:16:59.
 UCHWAŁA Nr I/1/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:15:49.
 UCHWAŁA NR XXXVI/49/ 2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/15/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:39:54.
 UCHWAŁA NR XXXVI/48/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/16/2012r. Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:39:11.
 Uchwała Nr XXXVI/47/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:38:35.
 UCHWAŁA NR XXXVI/46/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:38:02.
 Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:37:24.
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-05 15:19:31.
 UCHWAŁA Nr XXXV/45/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:30:21.
 Uchwała Nr XXXV/44/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:29:26.
 Uchwała Nr XXXV/43/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:22:57.
 Uchwała Nr XXXV/42/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:22:11.
 Uchwała Nr XXXV/41/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:21:21.
 UCHWAŁA NR XXXV/40/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 06 października 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:20:45.
 Uchwała Nr XXXV/39/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 06 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:20:00.
 Uchwała Nr XXXV/38/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 06 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:19:17.
 UCHWAŁA Nr XXXV/37/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:18:38.
 UCHWAŁA NR XXXIII/36/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 9 września 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy Miejscowości Piastów na lata 2014-2023.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:17:30.
 Uchwała Nr XXXII/34/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:55:44.
 Uchwała Nr XXXII/35/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:25:46.
 Uchwała Nr XXXII/33/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:21:49.
 Uchwała Nr XXXI/32/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:19:04.
 Uchwała Nr XXXI/31/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:13:27 | Data modyfikacji: 2014-07-14 11:24:40.
 Uchwała Nr XXXI/30/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:10:50.
 Uchwała Nr XXXI/29/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piastów na lata 2014-2023

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:05:27.
 Uchwała Nr XXXI/28/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:51:01.
 UCHWAŁA Nr XXXI/27/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:48:50.
 UCHWAŁA Nr XXX/26/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 08 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i przedłużenie umowy dzierżawy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:03:32.
 UCHWAŁA NR XXX/25/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 08 maja 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 08:02:34.
 UCHWAŁA NR XXX/24/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 08 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r. sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:54:49.
 U C H W A Ł A Nr XXX/23/2014 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:53:04.
 Uchwała Nr XXX/22/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:52:21.
 U C H W A Ł A Nr XXX/21/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:51:39.
 U C H W A Ł A Nr XXX/20/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:50:42.
 UCHWŁA Nr XXX/19/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:49:43.
 UCHWAŁA Nr XXX/18/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-22 07:48:25.
 Uchwała Nr XXIX/17/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:08:58.
 Uchwała Nr XXIX/16/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:07:37.
 Uchwała Nr XXIX/15/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2014 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:06:30.
 Uchwała Nr XXIX/14/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:05:16.
 Uchwała Nr XXIX/13/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:02:41.
 Uchwała Nr XXIX/12/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 15:00:05 | Data modyfikacji: 2014-04-09 09:28:31.
 Uchwała Nr XXIX/11/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-04 14:58:40.
 Uchwała Nr XXVIII/1/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:29:31 | Data modyfikacji: 2014-02-18 08:34:39.
 Uchwała Nr XXVIII/9/2014 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:28:30 | Data modyfikacji: 2014-02-24 08:14:33.
 UCHWAŁA NR XXVIII/8/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Wola Gutowska realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:27:48.
 Uchwała Nr XXVIII/7/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:27:08.
 Załącznik do Uchwały nr UCHWAŁA NR XXVIII/6/2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:24:45 | Data modyfikacji: 2014-02-18 08:31:37.
 UCHWAŁA NR XXVIII/6/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:21:44.
 UCHWAŁA NR XXVIII/5/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:19:03.
 UCHWAŁA NR XXVIII/4/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Jedlińsk na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:18:23.
 Uchwała Nr XXVIII/3/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014 roku. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:17:45.
 Uchwała Nr XXVIII/2/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:17:11.
 Uchwała Nr XXVIII/10/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 – 2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:16:19 | Data modyfikacji: 2014-02-24 08:13:47.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:16:19
Data modyfikacji: 2014-02-24 08:13:47
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl